ביטוח רכב
צור קשר שירותיםתקנון גלריה חדשות מאמרים אודות דף הבית
ביטוח חובה
ביטוח מקיף
ביטוח צד ג´

השאר פרטים לקבלת ביטוח רכב במחיר הכי זול

ביטוח נהג צעיר
ביטוח נהג חדש
ביטוח משאית
ביטוח למונית
ביטוח רכב ליום אחד
ביטוח רכב לתקופה קצרה
ביטוח רכב לסטודנטים
למה להשוות ביטוח רכב?
איך לבחור ביטוח רכב?
השוואת מחירי ביטוח רכב

תקנון

פורטל Callbit  פורטל השוואת מחירי ביטוח רכב (להלן: "הפורטל") המשתייך לקבוצת אתרים המצויים בבעלותה של חברת פרומוטרס אינטאקטיב בע"מ (להלן: "הקבוצה") מציע שלל שירותי השוואת מחירי ביטוחי רכבים על כלל אפשרויות הקנייה ו/או הליסינג ו/או ההשכרה הנהוגות בישראל וזאת ללא כל תמורה וללא כל התחייבות מצידו של המשתמש (להלן: "המשתמש"). הפורטל מספק מידע מסוגים שונים (להלן: "המפרסמים") המובא באתר כמו שהוא (AS IS) אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. טרם השימוש באתר אנא קרא היטב את כלל סעיפי תקנון זה (להלן: "התקנון") ונהג לפיהן:
 
 
פנייה למוסדות המפרסמים
פורטל Callbit  מציע לגולש אפשרות לשלוח פרטיו ישירות אל  המפרסמים בו (לידים). השארת פרטים כאמור, כמוה כהצהרה שפניה זו נעשתה על פי רצונו האישי והחופשי של הגולש וכמו כן על אחריותו הבלעדית על כל המשתמע מכך. השארת פרטי הגולש על ידי מילוי הטופס כנדרש באתר, וקבלת הצעה באמצעות האתר, הינו חינם. מילוי הטופס, אינו מחייב את המשתמש, בשום אופן שהוא, ואינו מהווה הסכמה לרכישת שירותים כלשהם. בעת שליחת פרטייך האישיים, הינך מאשר להעביר את פרטייך האישיים בצורה ישירה למספר ספקי שירות רלוונטיים. פורטל Callbit  והנהלתו מסירה מעצמה כל אחריות כלשהי למקרי קיצון בהם יהיה הגולש קורבן להטרדות מצידו של גוף המפרסם בפורטל או בקשר עקיף אל גוף המפרסם כאמור. הנהלת הפורטל לא תישא כל אחריות באם המוסד אליו העביר הגולש את פרטיו העביר את פרטי הגולש לצד שלישי כלשהו לרבות מוסד פיננסי אחר ו/או אדם פרטי. עוד יצוין כי ידוע להנהלת הפורטל אודות מצבים בהם מפרסם עושה שימוש בצד ג´ לשם קבלת פניותיו, לרבות משרדי פרסום ו/או שירות לקוחות ו/או כל גוף אחר ועל כן פרטי הגולש יועברו גם אל גוף זה. השארת הפרטים האישיים מצידו של הגולש מהווה הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים למיניהם. הנהלת הפורטל אינה נושאת כל אחריות באשר לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש מפרסם בפרטיו האישיים של הגולש. בחירת הגולש בשירות כלשהו בהמשך להצעה שקיבל מגוף פיננסי בעקבות טופס שמילא באתר, נעשית בהתאם לשיקול דעתו של הגולש ובאחריותו הבלעדית. הגולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר ו/או הגוף עימו הוא מתקשר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מקבלת החומרים הפרסומיים ו/או הדיוורים הפרסומיים כאמור מכלל אתרי הקבוצה.
 
 
מסירת פרטים אמינה
בעת השארת פרטיי הגולש לשם יצירת קשר עם מפרסם כלשהו, מתחייב הגולש לציין את פרטיו הנכונים בלבד. כל מסירה של פרטים כוזבים ו/או פרטים של צד ג´ ללא ידיעתו מהווה הפרה יסודית של תנאי תקנון זה ומקימה להנהלת הפורטל עילת תביעה כנגד המפר, וכמו כן זכות לפיצוי בכל סכום שתדרוש. יצויין כי הנהלת הפורטל אינה נושאת בכל אחריות כלפי אותו צד ג´ שפרטיו הושארו באתר ללא ידיעתו.
 
עדכון ושימוש בפרטים רלוונטיים
הנהלת הפורטל מודעת לחשיבות השמירה על פרטיותך. הפרטים הנדרשים בטפסים הינם הרלוונטיים לצורך מתן הצעה מתאימה לשירות המבוקש. הנהלת האתר שומרת על זכותה לאסוף באופן שוטף מידע רלוונטי אודות הגולשים, לצרכי בדיקה, סטטיסטיקה, שיפור וייעול של מערכות התפעול ואזקת האתר. כמו כן נשמרת זכותה של הנהלת הפורטל לשנות מעת לעת, כראות עיניה, את מבנה האתר, מראו, שרותיו המוצעים או כל שינוי אחר שתמצא לנכון לבצע ללא כל התראה מראש מצידה
 
זכויות יוצרים, קניין רוחני ומסחרי
כלל התכנים המפורסמים באתר לרבות עיצוב האתר, תמונות, מאמרים, סרטונים, גרפיקה וכיוב´ (להלן: התכנים"), וכמו כן כלל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפורטל שייכות לפורטל ולהנהלתו בלבד אלא אם כן נכתב אחרת במפורש. כל המבקש לבצע שימוש בתכני האתר, החורג מגבולות השימוש הסביר והסטנדרטי, יידרש לאישורה בכתב של הנהלת האתר. יצוין הפורטל מפרסם תכנים ומידע אודות גופים  שונים המובא כמו שהוא, אודות מידע זה לא תישא הנהלת הפורטל כל אחריות בכל הקשור לנכונותו ו/או תוקפו. בנוסף שומרת לעצמה הנהלת הפורטל את הזכות לפרסם תכנים פרסומיים כראות עיניה הבלעדית וכמו כן לא תישא היא כל אחריות אות מידע זה.
 
אחריות לגבי המידע המפורסם
אין הנהלת פורטל Callbit  נושאת כל אחריות אותו טעות ו/או שגיאה ו/או שינוי תוכן המפורסם בפורטל על ידה אות על ידי מפרסם מטעמה. כל שימוש מצידו של גולש בתכנים המוצעים באתר הוא על אחריותו הבלעדית ועליה בלבד. כמו כן הנהלת הפורטל לא תישא בכל אחריות באשר לטעות בהבנת הדברים מצידו של הגולש אף אם טעה לחשוב כי מידע שבפורטל משמש כתחליף לייעוץ מקצועי. הפורטל והנהלתו לא ישמשו בכל מקרה כצד לעסקה שבין המפרסם לגולש. הגופים המציעים שירותים בפורטל יהיו רשאים לפנות למשתמש על פי שיקול דעתם הבלעדי ואינם מתחייבים לפנות ו/או לספק שירות למשתמש.השארת פרטים בפורטל על ידי הגולש ו/או באמצעות נציג השירות הטלפוני ו/או בכל אמצעי אחר, מהווה הסכמה לקבלת תכנים פירסומיים מעת לעת מהנהלת האתר באמצעות דיוור מכוון או בכל אמצעי אחר בתחום בו התעניין הגולש וכמו כן מכלל אתרי האינטרנט המשתייכים לקבוצה.
 
שיפוי
הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות לתבוע כדין ולזכות שיפוי מכל גולש שיפר תנאי תקנון זה ויגרום לה לנזקים ו/או הפסדים ו/או עבודה נוספת לצורך השבת המצב לקדמותו. בכל מקרה משפטי סמכות השיפוט הבלעדית היו בתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב-יפו וכמו כן בהתאם לדין הישראלי.

כל הזכויות שמורות לקולביט - שירות השוואת מחירי ביטוח הרכב של ישראל! השירות שלנו מאפשר לך להזין את פרטי פרטי הרכב והנהגים ולקבל הצעות מחיר לרכישת ביטוח רכב ממיטב חברות הביטוח בישראל ובמחירים הוגנים ומשתלמים. את הצעות המחיר לרכישת ביטוח רכב תקבלו בתוך זמן קצר ביותר. באתר שלנו תמצאו מידע מקצועי על תחום ביטוח הרכב, ביותר גם על: ביטוח רכב, ביטוח מקיף וביטוח חובה. באתר תקבלו בנוסף תקובות לכל שאלותיכם וטיפים ממומחי ביטוח רכב.


מפת אתר | צור קשר